Ozonun Canlılar Üzerindeki Etkisi

Ozon Gazı İnsan Sağlığına Zararlı mıdır?


Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu ve sürekli teneffüs edilmediği taktirde insan sağlığına zararlı değildir.

Amerika Birleşik Devletlerindeki EPA, OSHA, USDA ve ACGIH kuruluşları, 0,10 ppm miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle kalmanın hiçbir yan etkisi olmadığını tespit edilmiştir.

Bir kişinin oturduğu 9 M2 lik bir odada ozon miktarını maksimum 0,096 ppm e çıkarabilmektedir.Bu miktarda insan sağlığına zarar verecek miktarın altındadır.Odanın metrekare alanı büyüdükçe,insan sayısı arttıkça,sıcaklık yükseldikçe bu oran daha da düşmektedir.

Mekanın büyüklüğüne ve istenmeyen madde yoğunluğuna göre ortamdaki ozon miktarı ayarlanmalıdır .Hijyenin tam olarak sağlanması için mekanda insan olmadığı saatlerde yüksek konsantrasyonda ozon tutulması (0,2 – 0,3 ppm) ve mekan kullanıma açılmadan yarım saat önce jeneratörün durdurulması tavsiye edilir.Diğer zamanlarda ise 0,05 ppm'lik bir ozon seviyesi yeni bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyecektir.

Pennsylvania State Üniversitesi'nde 1998 yılında yayınlandıkları makalede ozonun çok iyi kanıtlanmış olan suda mikrop öldürme özelliğini kütle bazında benzer oranlar kullanıldığında havada da geçerli olması gerektiği savını incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

Bakteri

Ozon ppb

Kontrol sayısı

Kontrol KOB

Deneme sayısı

Yaşayan oranı ortalama

Min.

Max.

E.coli

300

5

180,000

21

0,56

0,042

0,064

 

327

3

401,000

23

0,005

0,002

0,006

 

389

4

717,000

24

0,021

0,019

0,022

 

631

5

180,000

8

0,007

0,007

0,008

S.aureus

300

5

188,000

26

0,004

0,003

0,004

 

389

3

195,000

26

0,004

0,003

0,004

 

631

5

188,000

8

0,005

0,004

0,006

 

1500

4

415,000,000

18

0,003

0,003

0,003

Havadaki ozona maruz kalan Escherichia coli (üst) ve Staphylococcus aureus (alt) kültürleri.Rakamlar saniye cinsinden ozonla temas sürelerini göstermektedir.

Deneylerde elde edilen E.coli ve S.Aureus ölüm eğrileri havadaki ozonun etkin bakteri sterilizasyonu için alt limitinin 0,1 ppm dolaylarında olduğunu göstermiştir.Bu da sudaki bakteri sterilizasyonunun etkinliğine yakın bir etkinliğe işaret etmektedir.

ABD St.Louis kentinde ozonlu hava sirküle edilen ve edilmeyen iki okullarda yapılan gözlemlerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

Hastalanan çocuk Sayısı

 Hastalık

Uygulanan        

Uygulanmayan

Bademcik

13

57

Boğaz ağrısı

24

60

Soğuk algınlığı   

46

64

Baş ağrısı

9

66

Mide ağrısı

0

25

Kulak ağrısı

1

15

Diş ağrısı

0

20

Hazımsızlık

0

9

Ateşlenme

1

49

Pnemoni

0

4

 

 

Yukarı